Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De besloten vennootschap Opvallers, gevestigd te Eindhoven aan de Fuutlaan 12 (5613 AB), vertegenwoordigd door M.H.G. Damen, hierna te noemen: Opvallers. 

Artikel 2. Persoonsgegevens

Opvallers verwerkt persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Onderstaand tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam; geslacht;
 • bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer / btw-nummer;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • foto (naar keuze sollicitant);
 • sollicitatiemotivatie en curriculum vitae.

Met het invullen en versturen van dit formulier ga je akkoord met verwerking van (een deel van) deze gegevens zoals opgenomen in onze Privacyverklaring. 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen / Rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Opvallers verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag: 

Bezoekers van de website

 • Informeren over onze dienstverlening: toestemming. 
 • Verbeteren van de dienstverlening naar bezoekers: toestemming. 

Sollicitanten

 • Beoordelen van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie en hierover contact opnemen met jou: behartiging van gerechtvaardigde belangen. 

Klanten, leveranciers en relaties

 • Opstellen van overeenkomsten: uitvoering van de overeenkomst. 
 • Informeren over onze dienstverlening: toestemming. 
 • Voeren van de administratie: uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichting. 

Enquêtes

 • Alle contactgegevens worden alleen intern gebruikt voor het contacteren van respondenten, het verloten van prijzen en recruitment-doeleinden.
 • Enquêtegegevens worden alleen geanonimiseerd gedeeld met klanten, leveranciers en relaties.

Nieuwsbrieven

 • Alle contactgegevens gebruiken we alleen intern voor het contacteren van respondenten, het verloten van prijzen en recruitment-doeleinden.

Artikel 4. Bewaartermijn

Opvallers bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden, houdt Opvallers zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

Bezoekers van website

 • Informeren over onze dienstverlening: na intrekken van de toestemming één jaar.
 • Verbeteren van de dienstverlening naar bezoekers: niet langer dan noodzakelijk, maar nooit langer dan twee jaar.

Sollicitanten

 • Beoordelen van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie en hierover contact met jou opnemen: vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
  Op expliciet verzoek van sollicitant kan deze termijn verlengd worden. 

Klanten

 • Opstellen van overeenkomsten: minimaal tien jaar. 
 • Voeren van de administratie: minimaal tien jaar. 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens eerder te laten verwijderen. Zie hiervoor artikel 7 van deze privacyverklaring.  

Artikel 6. Beveiliging

Opvallers neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Maak hiervoor een afspraak bij Opvallers (je kunt ons telefonisch bereiken via 040-7820011 of een e-mail sturen naar info@opvallers.nl). Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. 

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). 

Artikel 8. Cookies

Opvallers gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het verbeteren van onze website. 

Wij bieden cookies aan die ons in de gelegenheid stellen onze website op jouw persoonlijke interesses af te stemmen (zgn. tracking cookies) en cookies die ons websitebezoek meten waardoor wij onze website kunnen verbeteren (zgn. analytics cookies). 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Artikel 9. Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk dan wel via elektronische weg gepubliceerd worden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.