Wat
ons
opvalt…

Een schone
stad begint
bij jezelf.

Gemeente Eindhoven

Tijdens deze campagne voor de gemeente Eindhoven zijn we de parken en de binnenstad in gegaan om aandacht te vragen voor zwerfafval. Of beter gezegd, aandacht te schenken aan… Op sympathieke wijze maken we mensen in park en stad bewust van het belang van een schone omgeving en worden ze attent gemaakt op het weggooien van afval in de daarvoor bestemde afvalbakken, in plaats van op straat.

Bewustwording

Opvallers heeft door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van campagnes rondom bewustwording en gedragsverandering. Zo hebben we tal van gemeenten en scholen verspreid door het hele land geholpen met een programma dat zwerfafval vermindert en afvalscheiding bevordert. Ook hebben we in samenwerking met Renewi meerdere unieke activatieconcepten ontwikkeld die op evenementen op ludieke wijze bijdragen aan een schoner terrein.